TARIM

Tarsim (Tarım Sigortaları)


Tarım Sigortaları kanunu ile çiftçilerimiz artık rahat uyuyacak.

Tarım, ekonomi açısından en büyük geçim kaynağımızdır. Tarım sektörü,  dünya nüfusu açısından taşıdığı kritik önemin yanı sıra sosyal, siyasal, ekonomik ve kişisel risklerden de yüksek düzeyde etkilenmektedir.

 
Bu amaçla; 5363 Sayılı Tarım Sigortaları kanunu 1 Haziran 2006' dan itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Artık çiftçilerimiz ürünlerini, hayvanlarını, seralarını devlet desteği güvencesiyle sigortalayabilecekler. Çiftçilerimiz sigorta primlerinin sadece yarısını ödeyecekler. Diğer yarısı devletimiz tarafından ödenecektir.

Tarım Sigortaları ( Tarsim )

1) Bitkisel Ürün Sigortası

2) Sera Sigortası

3) Hayvan Hayat Sigortası

4) Kümes Hayvanları

5) Su ürünleri Sigortası

Bitkisel Ürün Sigortası 

Bitkisel Ürün Sigortası; Bitkisel ürünlerimiz için; dolu, yangın, heyelan, sel, deprem, fırtına, hortum teminatları paket halinde siz çiftçilerimize sunulmaktadır. Çiftçilerimiz, istediği paketi seçerek ürünlerini güvence altına alabilecektir.

Sigorta içeriği ve karşımıza çıkabilecek tehlikeler :

1. Paketin içeriği : Sadece meyveler için; Yangın, don, dolu, fırtına, hortum, heyelan gibi zararların neden olduğu ürün kaybı sigorta tarafından ödenmektedir.

2. Paketin içeriği : Sadece sebze ve meyveler için; Heyelan, yangın, fırtına, hortum, dolu gibi zararların neden olduğu ürün kaybı ile dolunun neden olduğu kalite kaybı sigorta şirketi tarafından ödenmektedir.

3. Paketin içeriği : Tüm bitkisel ürünler için; Heyelan, yangın, fırtına, hortum, dolu vb. zararların neden olduğu ürün kaybı sigorta tarafından ödenmektedir.

Sigortanın kapsamadığı durumlar ise;

1) Poliçenizin günü bittikten sonra ürününüzde meydana gelebilecek zararlar....

2) Hasat işlemi bittikten sonra tarlada bırakılmış ürünlere gelebilecek zararlar....

3) Ürün verme yaşına gelmiş ağaçlarda; ürün dışındaki gövde, dal, yaprak vb. durumlara gelebilecek zararlar....

4) Sigorta poliçesi başlamadan önce zarara uğramış ürünler.....

5) Hava değerleri 0 ( sıfırın ) altına düşmediği halde; hava durumundaki ani değişikliklerden dolayı üründe ortaya çıkabilecek renk bozuklukları ve kalite kaybı sigortanın kapsamadığı durumlardır.

Bitkisel ürün sigortalarımızda primin yarısı devlet tarafından diğer yarısı çiftçilerimiz tarafından ödenecektir. Çiftçimiz, ilk peşinat olarak primin % 25 ' ini öder. Diğer kalan prim tutarını ise en geç hasat sonunda öder. Çiftçimizin başına gelebilecek hasar durumunda ise 5 iş günü içerisinde acentesiyle irtibata geçmelidir.

Ürünlerimiz yok olmasın, zarar görmesin diyorsak ve ülkemizin ekonomisi dahada gelişsin istiyorsak gelin hep birlikte Bitkisel Ürün Sigortası diyelim......

TARIM  SİGORTALARININ  AMACI NEDİR

Tarım ,bir ülkenin temel  ihtiyaç ürünlerini  üreten  bir işkolu nedeniyle yapılan ülke için stratejik değeri yüksek bir öneme sahiptir ve diğer sektörlerin bulunduğu gruplar içerisinde başlıca doğal, ekonomik,sosyal ve kişisel  risklerden en çok etkilenen sektör grubudur.Bu yüzden tarım üstü açık işyerine benzemektedir.Ülkelerin tarım sektörleri  makro ekonomik açıdan bakıldığında stratejik olarak desteklenmesi gerektiği ve de uzun vadeli politikalarla yönetilmesi gereği duyulmuştur.Tarım teknik tedbirler ile önlenmesi  mümkün olmayan riskler mevcut olup ,çiftçiler için her yıl büyük felaketlere neden olmaktadır.Dünya geneli bu istenmeyen ve de teknik tedbirlerle önlenemeyen risklerden kaynaklanan zararları gelişmiş ve de gelişmekte olan ülkeler tarım sigortası vasıtasıyla karşılamaktadır.Gelişmiş  ülkelerde yapılan tarımda risk yönetimi adı altında yapılan çalışma nedeniyle şöyle bir sonuca varılmış olunup doğa olayları afet olmaktan çıkartılmıştır.Çalışmayı yapan bu ülkeler kendi doğal ,sosyal ,temel ekonomik tarım politikalarını dikkate alarak bilinçlendirmiş olup tarım içerisinde gösterilen ürünler için tarım ürün sigorta sistemini kurmuşlardır.Bunun temel amacı tarım ile uğraşan çiftçilerin uğrayabilecekleri zararların karşılanması ve de ihtiyaç duydukları ekonomik ve sosyal güvenceye kavuşmalarıdır.Sigorta nın temel amacı sigortalının sahip olduğu net varlıktan oluşabilecek azalmayı ortadan kaldırmaktır.Ayrıca bu alanda oluşabilecek toplu hasarları her ülkede değişik olmakla beraber devlet desteği sunulmaktadır.Ülkelerin tarımlarında oluşabilecek teknolojik gelişmelere rağmen kontrol altına alınamayan doğal afet kaynaklı oluşabilecek ürün ve hayvan kaybından doğabilecek zararları tarım sigortaları aracılığı ile karşılayabileceklerdir.

En uygun Tarım Sigortası teklifleri Artı Sigorta'da.

*Lütfen gerekli bilgileri eksiksiz doldurunuz.